0903 311 317 Làm việc từ 8h00 – 17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 Số 3/79C Ấp Nam Thới, Xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, Tp. HCM

Tìm hiểu cấu tạo và quy trình lắp ráp khuôn ép nhựa

24-01-2019 / (6082 lượt xem) Bài viết sau thép khuôn mẫu Việt xin được chia sẽ cùng bạn đọc cách cấu tạo và quy trình lắp ráp một khuôn ép nhựa như thến nào. Qua bài viết thép khuôn mẫu Việt hy vọng sẽ giúp đọc giả ít nhiều về cách thức cấu tạo và quy trình lắp ráp khuôn ép nhựa.

Tìm hiểu cấu tạo và quy trình lắp ráp khuôn ép nhựa

Cấu tạo chung của khuôn ép nhựa mà bạn cần phải biết

 

Sơ đồ phân rã của một bộ khuôn

Sơ đồ phân rã của một bộ khuôn

1

2

3

Tấm kẹp trước: Chức năng chính để kẹp chắc khuôn cái vào máy ép nhựa (2 phần vai dư ra dùng để kẹp chặt vào máy ép nhựa)

4

Vỏ Khuôn cái: Chức năng chính để gắn Khuôn cái

5

Vỏ Khuôn đực: Chức năng chính để gắn khuôn đực

6

Gối Đở: Chức năng chính để tạo khoảng không gian trống cho tấm đẩy và ty lói di chuyển.

7

Tấm giữ: Chức năng chính để giữ các ty lói không rơi ra khỏi tấm đẩy

8

Khuôn cái: Chức năng chính để tạo hình cho sản phẩm

9

Khuôn Dương: Chức năng chính để tạo hình cho sản phẩm

10

Vòng Định Vị: Dùng để định vị Khuôn cái với máy ép nhựa

11

Bạc cuống phun:  Dẫn nhựa từ đầu phun của máy ép vào kênh dẫn nhựa

12

Chốt định vị: Định vị giữa khuôn cái và khuôn đực ( Giữ chặt khuôn cái và đực khi nhựa bơm vào lòng khuôn)

13

 

Chốt dẫn hướng & Bạc dẫn hướng: Dẫn hướng cho khuôn âm và khuôn dương khi đóng khuôn

14

Dẫn hướng lói: Cũng gồm chốt dẫn hướng lói và bạc dẫn hướng lói. Dùng để dẫn hướng cho tấm đẩy và ty lói khi di chuyển

15

 

Chốt hồi & Lò xo hồi: Dùng để đẩy tấm giữ và tấm đẩy về khi đóng khuôn

16

 

Gối đở phụ: Đở khuôn dương (Phụ cho gối đở)

17

Ty Lói: Để đẩy sản phẩm ra khỏi khuôn

18

Lói keo: Dùng để đẫy đường keo ra khỏi khuôn

19

 

                  Quy trình lắp ráp 1 bộ khuôn

Bước 1: Nhập tấm khuôn vào mô hình. Bước 2: Lắp bạc dẫn hướng vào tấm khuôn trên.

Bước 3:Lắp tấm kẹp với khuôn trên.

Bước 4:Lắp bạc cuống phun vào tấm kẹp trên và lắp bu lông để dữ hai tấm khuôn với nhau.

Bước 5: Lắp vòng định vị với tấm kẹp trên và hai bu lông giữ vòng đinh vị.

Bước 6:Lắp chốt dẫn hướng vào tấm khuôn dưới.

Bước 7:Lắp tấm đẩy vào (nếu dùng ty đẩy thì lắp ty đẩy vào tấm giữ cùng lúc khi lắp chốt hồi.

Bước 8:Lắp bốn lò xo và hai gối đỡ.

Bước 9: Lắp tấm giữ và bốn chốt hồi.

Bước 10:Lắp tấm đẩy và bốn bu lông liên kết tấm đẩy và tấm giữ.

Bước 11:Lắp tấm kẹp trên và bốn bu lông liên kết phần di động.